Oferta

Mamy doskonały know-how w automatyzacji procesów biznesowych związanych z zaopatrzeniem, produkcją i magazynowaniem. Tworzymy i rozwijamy rozwiązania softwarowe dotyczące planowania, monitorowania w trakcie przebiegu, zaawansowanego raportowania i ułatwienia zarządzania strategicznego, w oparciu o zagregowane dane i automatyczne prognozy.

Opracowujemy dedykowane systemy do zarządzania projektami biznesowymi dotyczącymi serii produkcyjnych lub wytwarzania pojedynczych złożonych produktów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wielu branżach, w szczególności: FMCG, sprzedaży hurtowej i detalicznej, spożywczej, przemysłu lekkiego i TLS.

Dostarczamy skuteczne usługi konsultingowe w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, ich optymalizacji i korzystniejszego wykorzystania istniejących zasobów.